Search This Blog

Wednesday, 15 May 2013

salwat


ahesan krna naik logon ki khaslat hai or badi krna sherir logon ki aadat hai molla imam Ali a.s