Search This Blog

Monday, 30 June 2014

16 hrs · بسم الله النور در افطار و سحر: برای فرج صاحب و مولایمان دعا کنید برای سلامتی و عزت و تأیید و نصرت رهبر عزیزمان دعا کنید برای پیروزی مسلمانان و شیعیان و نابودی دشمنان و منافقان و تکفیری ها دعا کنید.

16 hrs ·
بسم الله النور
در افطار و سحر:
برای فرج صاحب و مولایمان دعا کنید
برای سلامتی و عزت و تأیید و نصرت رهبر عزیزمان دعا کنید
برای پیروزی مسلمانان و شیعیان و نابودی دشمنان و منافقان و تکفیری ها دعا کنید...
See More