Search This Blog

Tuesday, 8 July 2014

هنرمندان اعزامى به جام جهانى و سفيران فرهنگى در حال كشيدن سيگار!!!


هنرمندان اعزامى به جام جهانى و سفيران فرهنگى در حال كشيدن سيگار!!!
پ.ن. البته طبیعیست!!
در دولتی که چفیه از گردن بسیجی ها بر می دارن، معلوم است که آخرش میشه این و اینها برای ما جولان ها خواهند داد...
Like