Search This Blog

Monday, 11 August 2014

‏یاوران ولایت ‏10 اگست‏ کو ‏9:24 ﺷﺎﻡ‏ بجے ·


رهبر معظم انقلاب : این جوان از جوان انقلابی اول انقلاب شأنش بالاتر است.
ما امروز، جوان انقلابی بسیار داریم، در سرتاسر کشور داریم، از همه‌ی قشرها داریم، در دانشگاه‌ها بسیار داریم، جوانی که هم متدین است، هم انقلابی است، به اعتقاد من این جوان از جوان انقلابی اولِ انقلاب شأنش بالاتر است. چرا؟ چون آن‌روز اولاً آن انقلاب با آن عظمت و پرهیجان اتفاق افتاده بود، ثانیاً آن‌روز اینترنت نبود، ماهواره نبود، این همه تبلیغات گوناگون نبود، این جوان در معرض این همه آسیب نبود، جوان امروز در م...
مزید دیکھیں