Search This Blog

Saturday, 16 August 2014

‏افسران‏ ‏پرستو سادات‏ اور ‏‏2‏ دیگر‏ کے ساتھ۔ ‏13 اگست‏ کو ‏12:08 ﺷﺎﻡ‏ بجے ·نظر سنجی | پرخاشگری رئیس جمهور نسبت به منتقدان
دکتر ‫#‏روحانی‬ رئیس جمهور، در همایش روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با لحن تندی به برخی از انتقادهای موجود نسبت به روند ‫#‏مذاکرات‬ واکنش
نشان دادند.
این سخنان پرخاشگرانه رئیس جمهور را چگونه ارزیابی می نمایید؟
اتمام حجت با منتقدان
- پاسخی قاطع به انتقادهایی که با روش های نامناسب مطرح می شوند
بالابردن هزینه انتقاد
- پایین بودن آستانه تحمل مخالفت با نظرات ایشان و بالابردن هزینه های انتقاد
تغییر جهت افکار عمومی
- انحراف افکار عمومی نسبت به برخی از اتفاقات سیاسی و اقتصادی اخیر
ناراحتی از عدم تحقق انتظارات
- عصبانیت از عدم تحقق انتظارات دلخواه در مذاکرات هسته ای طولانی اخیر برای رسیدن به توافق جامع با کشورهای 5+1
شرکت در نظر سنجی | http://www.afsaran.ir/poll/156