Search This Blog

Tuesday, 5 August 2014

حامیان سید حسن نصرالله

فوری........
سردار عزيز جعفري :
برای فروپاشی رژیم صهیونیستی آماده‌ایم
سرانجام رژیم صهیونیستی در اثر اتحاد شیعه و سنی به زودی فرو خواهد پاشید و ما برای آن روز آماده‌ایم.
ما آمادگی داریم در ابعاد مختلف از مقاومت فلسطین حمایت کنیم.
میدان وفاداری و فداکاری ما همه جهان اسلام و مظلومین عالم است.