Search This Blog

Tuesday, 19 August 2014

خدا دوست دارد بنده اش بگوید: خدایا ! غلط کردم.


‎خدا دوست دارد بنده اش بگوید: خدایا ! غلط کردم.

دیدید وقتی بچه ی شما اشتباهی می کند ، می آید به شما

می گوید : من غلط کردم ؛ چقدر خوشتان می آید .

گریه می کند و اشک می ریزد ، که آقاجون !غلط کردم ، من

را نزن.

شما او را بغل می کنید و به خودتان می چسبانید و نوازش

می کنید.

شما بنده اید ، این طورید، آن وقت خدا !

فقط یک کلمه انسان بگوید : '' خدایا ! ، نفهمیدم ، بد کردم ،

عمرم را به بطالت صرف کردم''

آیت الله مجتهدی رحمه الله علیه‎
Like

خدا دوست دارد بنده اش بگوید: خدایا ! غلط کردم.
دیدید وقتی بچه ی شما اشتباهی می کند ، می آید به شما
می گوید : من غلط کردم ؛ چقدر خوشتان می آید .
گریه می کند و اشک می ریزد ، که آقاجون !غلط کردم ، من
را نزن.
شما او را بغل می کنید و به خودتان می چسبانید و نوازش
می کنید.
شما بنده اید ، این طورید، آن وقت خدا !
فقط یک کلمه انسان بگوید : '' خدایا ! ، نفهمیدم ، بد کردم ،
عمرم را به بطالت صرف کردم''
آیت الله مجتهدی رحمه الله علیه