Search This Blog

Saturday, 2 August 2014

نشریه "حاشیه" که مسئولیتش بر عهده برادر یکی از وزرای دولت یازدهم است ، انصار حزب الله به رهبری حاج

نشریه "حاشیه" که مسئولیتش بر عهده برادر یکی از وزرای دولت یازدهم است ، انصار حزب الله به رهبری حاج حسین الله کرم را یکی از همراهان جریان انحرافی میداند....
این نشریه مطلب مفصلی منتشر کرده است و نمونه هایی ذکر میکند که نشان دهد حاج حسین الله کرم بزرگ انصار حزب الله همراه و حامی جریان انحرافی بوده و همچنان هست....
مثلن اشتراک در معرفی نامزدها با لیست منتسب به مشایی و این حرف ها....
...
پ ن : 
من فقط عرض کنم که نویسنده محترم بداند حاج حسین الله کرم بیش از 25 سال است ملقب به جریان انحرافی از صراط هاشمی رفسنجانی است........یعنی افتخار امثال حاج حسین این است از صراط هاشمی منحرف هستند....اگر امثال ایشان منحرف از صراط آل بهرمانی نبودند که امروز خار چشم شما نبودند اقای لیبرال کارگزار ......
مطلب بعدی اینکه بهتره رسانه های بی ریش های سیاسی دنبال طرح مورد جدیدی بروند......این داستان جریان انحرافی و امثالهم دیگه حناش رنگی نداره.....برو داداش فکر یه بازی دیگه کن........روز از نو روزی از نو/////////