Search This Blog

Tuesday, 12 August 2014

تکذیب برخورد خودرو با دیوار وزارت اطلاعاتتکذیب برخورد خودرو با دیوار وزارت اطلاعات
گفتنی است برخی رسانه ها ساعتی پیش از تصادف یک خودرو با دیوار وزارت اطلاعات، انفجار و ترافیک سنگین در شرق به غرب بزرگراه همت و شمال به جنوب بزرگراه صیاد شیرازی خبر داده بودند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از خبرآنلاین: رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ شایعه تصادف یک خودرو با دیوار وزارت اطلاعات را تکذیب کرد.
سرهنگ حسینی با تکذیب شایعه تصادف یک خودرو با دیوار وزارت اطلاعات در بزرگراه همت گفت: از صبح تا کنون هیچ مورد ترافیکی غیرعادی در این محور دیده نشده و مساله خاصی نداشته ایم و بار ترافیکی این محور عادی است.
او همچنین انفجار در آن محدوده را رد و گفت: چنین چیزی را تکذیب می کنم و مورد خاصی وجود نداشته است.
گفتنی است برخی رسانه ها ساعتی پیش از تصادف یک خودرو با دیوار وزارت اطلاعات، انفجار و ترافیک سنگین در شرق به غرب بزرگراه همت و شمال به جنوب بزرگراه صیاد شیرازی خبر داده بودند.