Search This Blog

Saturday, 9 August 2014

داعش زیر ضربه هواییداعش زیر ضربه هوایی
سومین حمله هوایی نیروهای آمریکایی به تروریست های داعش که در فاصله چهل کیلومتری اربیل هستند، فعلا آنها را متوقف کرده. البته سد موصل براساس خبرهای تازه فعلا در اختیار داعش است و آنها چون نمی توانند سر سد را ببرند، دو سه روز است نمی دانند با آن چه کنند، بعید نیست منفجرش کنند. همزمان با حمله آمریکا به داعش مردم کرد اربیل در شهر به رقص و پایکوبی پرداختند و کنسرت های موسیقی مختلفی برگزار کردند. عراقی های فرقه یزیدی و مسیحیان عراقی که از دست داعش فرار کرده اند فعلا در کوههای نزدیک سینجار پنهان شدند و داعش هم آنها را محاصره کرده. نیروهای آمریکایی چند بار با هواپیما برای این مردم بیچاره غذا و کمک های مختلف ریختند. داعش البته روی زمین با قدرت پیش می رود. آنها در سوریه پایگاه مهم سوریه را در استان الرقه تسخیر کردند و مقدار بسیار زیادی سلاح های سنگین از آن غارت کردند. اوباما گفته که « اجازه تشکیل خلافت اسلامی در عراق و سوریه را نمی دهیم.» مردم عراق و سوریه هم گفتند « دستت درد نکند.» ولی ابوموسی مدیر رفتر رسانه ای داعش در کمال اعتماد به نفس و پررویی گفته که « داعش با برفراشتن پرچم خود در کاخ سفید در آمریکا خلافت اسلامی اعلام می کند.» جدا از این پررویی و اعتماد به نفس آدم وحشت می کند. البته خوشبختانه مثل اینکه اوباما می داند در عراق چه می کند. او گفته « عملیات آمریکا علیه داعش مدتی طول می کشد و فکر نمی کنم بتوانیم مشکل را طی چند هفته حل کنیم.» برنامه آمریکا در عراق دادن کمک های مشورتی و نظامی به دولت عراق و نیروهای کرد است و تاکید بر اهمیت تشکیل دولت فراگیر از طرف خود عراقی ها. به نظرم عراقی ها اگر در همین فرصتی که دارند از خودشان دفاع نکنند و نتوانند به سرعت دولت فراگیری که مورد قبول اکثریت مردم کرد و سنی و شیعه عراق باشد تشکیل بدهند مشکل شان ده برابر بیشتر و آسیب پذیری شان دربرابر داعش بسیار فراوان خواهد بود.
LikeLike ·  ·  ·