Search This Blog

Tuesday, 5 August 2014

Mazyar Zarif Sanayei shared Mehdi Parpanchi's photo.

و اينك آخرالزمان
«گرایش ها دو طرفه بوده»!
ماجرا از این قرار است. ناظم ۳۷ ساله یک دبستان پسرانه در غرب تهران، به دست کم شش کودک ۸ تا ۱۱ ساله تجاوز جنسی کرده است. بعد از گذشت چند ماه از این جنایت هولناک، اکنون مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک (که از زیرمجموعه‌های وزارت دادگستری است) می‌گوید: «من معتقدم تمامی موارد به زور نبوده و در برخی موارد این گرایش‌ها دو طرفه بوده است.»
یک بار دیگر این جملات حیرت آور را بخوانید: «من معتقدم تمامی موارد به زور نبوده و در برخی موارد این گرایش‌ها دو طرفه بوده است.»
فردی که قرار است مسئول اجرای «کنوانسیون جهانی حقوق کودک» در ایران باشد معتقد است یک پسر بچه ۸ ساله، یا ۹ ساله، یا ۱۰ ساله یا ۱۱ ساله می‌تواند با «میل و رضایت خود» با یک مرد ۳۷ ساله بخوابد!
آقای الوندی این سخن خود را به زیور علم آراسته‌اند و ادامه داده‌اند «از نظر علمی نیز برخی اعتقاد دارند این کشش‌ها و گرایش‌ها به صورت دو طرفه در برخی مقاطع سنی وجود دارد.»
تحلیلی در همین‌ باره از جمشید برزگر:
http://goo.gl/LOhpZ5